Zdjęcia z polaroida mają swój niepowtarzalny klimat. Charakterystyczna biała ramka i powiew retro – właśnie taki obrazek jest celem dzisiejszego tutorialu. Tym razem skupię się także na wykorzystaniu dopasowania obrazu (image adjustment) o nazwie Color Lookup, jednej z nowości Photoshopa w wersji CS6.

Jeśli nie posiadasz odpowiedniego oprogramowania, czy umiejętności, a bardzo, bardzo chcesz aby twoje zwykłe zdjęcia wyglądały jak te z polaroida, to polecam artykuł Mateusza Gołębia na Fotoblogii – Sposób na zdjęcia jak z Polaroida.

W tym tutorialu używam poniższych materiałów:
Darmowe zdjęcie drewna (z prywatnych zbiorów)

Do czego dążymy:


Zdjęcia z polaroida.

Krok 1

Tworzymy nowy dokument Plik>Nowy (File>New) i nadajemy mu parametry widoczne poniżej:

Krok 2

Metodą „przeciągnij i upuść” otwieramy zdjęcie drewna i rozciągamy je tak, aby wypełniło całe tło (tak, jak wskazują na to pomarańczowe strzałki z poniższego obrazka).

Krok 3

Korzystając z narzędzia Prostokąt (Rectangle Tool) rysujemy biały prostokąt o wymiarach 300x350px. Nazywamy warstwę z narysowanym prostokątem, np. „polaroid_biala_ramka”.

Krok 4

Duplikujemy warstwę „polaroid_biala_ramka”, zmieniamy jej nazwę na „polaroid_zdjecie”, kolor na czarny, a wymiary w następujący sposób: Z menu Edycja wybieramy opcję Swobodnie Przekształć (CTRL+T; Edit > Free Transform). W pasku opcji zaznaczamy punkt, wobec którego zostanie przeprowadzone przekształcenie tak jak na poniższym obrazku i wpisujemy wartości dla Y: o 20px większą (wartość Y jest zależna od tego, w którym dokładnie miejscu został narysowany biały prostokąt. Chcemy przesunąć go o 20px w dół, więc do Y dodajemy 20px), szerokość i wysokość na 260px.

Krok 5

Znów duplikujemy warstwę „polaroid_biala_ramka”, zmieniamy jej nazwę na „polaroid_cien”, kolor na czarny i przesuwamy ją pod warstwę „polaroid_biala_ramka”. W menu Filtr>Rozmycie>Rozmycie Gaussowskie (Filter>Blur>Gaussian Blur) ustawiamy wartość rozmycia na 9.8.

Przy pomocy Edycja>Przekształć>Zniekształć (Edit>Transform>Warp) wyginamy cień tak, aby uzyskać realistyczny efekt.

Krok 6

W oknie Dopasowanie (Okno>Dopasowanie; Window>Adjustments) wybieramy Mapę Gradientu (Gradient Map).

W panelu Właściwości (Properties) z rozwijanego menu wybieramy pastelowy, niebiesko-żółto-różowy gradient.

Jeśli nie możesz odnaleźć wskazanego gradientu poszukaj go w rozwijanych opcjach wskazanych na poniższym obrazku:

Kiedy już stworzymy nową warstwę z Mapą gradientu ustawmy jej wartość krycia na 46%.

Krok 7

Teraz w oknie Dopasowanie (Okno>Dopasowanie; Window>Adjustments) wybieramy Czarno-Białe (Black&White).

Krok 8

Ponownie przenosimy się do okna Dopasowanie (Okno>Dopasowanie; Window>Adjustments). Tym razem wybieramy wspomniane w tytule tabele wyszukiwania 3D (Color Lookup).

(Więcej na ich temat możecie znaleźć w tutorialu Steve’a Pattersona „The New Color Lookup Adjustment In Photoshop CS6”, albo w pomocy Adobe.)

W panelu Właściwości (Properties) odszukujemy rozwijane menu „3DLUT File” i wybieramy „filmstock_50.3dl.

Krok 9

Nasz obraz będzie teraz całkowicie szaro-biały. Ponieważ zmierzamy do tego, aby efekt wpływał tylko na zdjęcie, a nie na tło powinniśmy teraz utworzyć maskę przycinającą (Clipping Mask).
Zaznaczamy wszystkie trzy warstwy dopasowania (mapę gradientu, czarno-białą i tabelę wyszukiwania 3D). Klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy z rozwijanego menu Utwórz Maskę Przycinającą (Create Clipping Mask).

Krok 10

Zaznaczamy wszystkie warstwy oprócz warstwy z tłem i grupujemy je przy pomocy CTRL+G.

Nazywamy folder „zdjecie”.

Krok 11

Duplikujemy cały folder „zdjecie” i w jednym z nich zabieramy się do wstawiania zdjęcia. Zacznijmy od wierzchniego – ustawmy się na warstwie „polaroid_zdjecie”…

… i przy pomocy metody „przeciągnij i upuść” wstawmy dowolne zdjęcie.

Klikając na nie prawym przyciskiem myszy tworzymy Maskę Przycinającą (Clipping Mask) i za pomocą Swobodnego Przekształcenia (Free Transform) kadrujemy zdjęcie do momentu, aż uzyskamy zadowalający efekt.

Krok 12

Zaznaczamy cały folder „zdjecie”, do którego właśnie wstawiliśmy jedno z naszych zdjęć i przy pomocy Swobodnego Przekształcenia (Free Transform), przesuwamy jego zawartość i lekko obracamy w podobny sposób:

Krok 13

Powtarzając instrukcje z kroku 11 wstawiamy zdjęcie do drugiego folderu.

Krok 14

Tworzymy nową warstwę ponad wszystkimi dotychczas utworzonymi. Nazywamy ją „cien” i wypełniamy ją czarnym kolorem. Wybieramy narzędzie Gumka (Eraser), ustawiamy ją na miękki, okrągły pędzel o wielkości 1100px i jednym kliknięciem usuwamy część czarnego wypełnienia warstwy „cień” z jej środkowej części. Ustawiamy krycie całej warstwy na 80%.

Krok 15

Z okna Dopasowanie (Okno>Dopasowanie; Window>Adjustments) ponownie wybieramy tabele wyszukiwania 3D (Color Lookup).

Ale tym razem korzystamy z Device Link>RedBlueYellow.

I to już wszystko :) Oldscoolowe polaroidy prezentują się tak:


 

Podziel się dobrocią!