tutsy_post_imgPrzedstawiam Wam dziś mój sposób na photoshopową wycinankę, czyli efekt wyciętego tekstu.

 

 

 

 

 

 

 

Do czego dążymy:

 

fin

 

Krok 1
Tworzymy nowy dokument o wymiarach 700x500px.

 

01

 

Krok 2
Ustawiamy kolor tła. W panelu warstw klikamy na ikonkę Utwórz nową warstwę wypełnienia lub dopasowania (Create a new fill or adjustment layer) i z rozwijanej listy wybieramy Kolor kryjący (Solid Color). W oknie wyboru koloru (Color Picker) ustawiamy jego wartość na #cf5732. Dla porządku nazywamy warstwę „bg_color”.

 

02

 

Krok 3
Teraz dodamy odrobinę ziarna do koloru tła, aby nadać mu fakturę kartki. Duplikujemy warstwę „bg_color”, zmieniamy kolor na szary #7a7a7a, a nazwę na „grain”. Klikając na warstwę „grain” prawym przyciskiem myszy konwertujemy ją na obiekt inteligentny (Convert to Smart Object).

 

03

 

Otwieramy galerię filtrów – menu Filtr>Galeria filtrów (Filter>Filter Gallery). Spośród filtrów artystycznych wybieramy Ziarno błony filmowej (Artistic>Film Grain) Ustawiamy następujące wartości filtra:

 

04

 

Pozostając jeszcze przy warstwie „grain” zmieniamy jej opcje mieszania na Łagodne światło (Blending Mode>Soft Light), a krycie ustawiamy na 50% (Opacity=50%).

 

05

 

Tło już prawie gotowe:

 

06

 

Krok 4
Ostatnim krokiem w przygotowaniu tła będzie dodanie nakładki imitującej zagięcia papieru, które możecie pobrać za darmo tutaj. Spośród dostępnych pięciu darmowych nakładek wybrałam tą o nazwie „Folded-6.jpg”. Przeciągnęłam ją na nową warstwę – tuż nad warstwami „bg_color” i „grain”, ustawiłam ją w taki sposób, by zagięcia były dobrze widoczne i zmieniłam opcje mieszania na Światło liniowe, jak radzą w instrukcji obsługi papierowych nakładek (Blending Mode>Linear Light).

 

07

 

Tło skończone:

 

08

 

Krok 5
Czas na tekst – efekt wycięcia nadamy poprzez styl warstwy. Używając masywnego kroju pisma (np. Berlin Sans) wpisuję na nowej warstwie tekst. Ustawiam jego kolor na #634138, a wielkość ok. 150px.

 

09

 

Klikając dwukrotnie na warstwie tekstu otwieramy okno Styl warstwy (Layer Style). Ustawiamy poniższe parametry:

 

a) Faseta i płaskorzeźba (Bevel & Emboss)

 

10

 

b) Obrys (Stroke)

 

11

 

c) Cień wewnętrzny (Inner Shadow)

 

12

 

d) Blask wewnętrzny (Inner Glow)

 

13

 

e) Nałożenie gradientu (Gradient Overlay)

 

14

 

Efekt na tekst gotowy:

 

15

 

Krok 6
Jeszcze kilka drobnych szczegółów i kończymy. Najpierw efekt ziarna dla wyciętego tekstu – w tym celu duplikujemy warstwę „grain” i przeciągamy ją nad warstwę tekstu. Klikamy na najnowszej warstwie „grain” prawym przyciskiem myszy i wybieramy Utwórz maskę odcinania (Create Clipping Mask). Na koniec zmniejszamy krycie na 20% (Opacity=20%).

 

16

 

Czas na ostatni akcent – wzmocnienie cienia przy styku krawędzi tekstu i zagięć papieru. Wybieramy narzędzie Pędzel (Brush Tool). Ustawiamy pędzel na Okrągły Miękki (Soft Round), wielkość na 53px, a kolor na #000000 Tworzymy nową warstwę nad wszystkimi pozostałymi, nazywamy ją „shadow”. Stawiamy „kropki” w miejscach gdzie zagięcia papieru tła stykają się z krawędziami tekstu.

 

17

 

Klikając prawym przyciskiem myszy na warstwie „shadow” tworzymy Maskę odcinania (Create Clipping Mask). Zmniejszamy krycie warstwy „shadow” na 20% (Opacity=20%) i to już wszystko.

 

18

 

Efekt końcowy wygląda następująco:

 

fin

 

Mam nadzieję, że efekt i metoda jego osiągnięcia przypadną Wam do gustu. Zapraszam do komentowania.

 

 

Podziel się dobrocią!