Dzisiejszy tutorial pokaże jak w szybki i łatwy sposób nadać styl dla tekstu, dzięki któremu będzie on przypominał czekoladowe literki. Poszczególne kroki tego smacznego „przepisu” znajdziecie w dalszej części tego artykułu.

 

 

 

 

W tutorialu używałam Photoshopa w wersji CS6, ale nie wykorzystuję żadnych niestandardowych technik, więc we wcześniejszych wersjach też powinna być możliwość przygotowania tego efektu.

 

Jedyne zewnętrzne źródło, z którego korzystam to font Berlin Sans FB Demi Bold.

 

Do czego dążymy:

 

 

 

Krok 1
Tworzymy nowy dokument – Plik>Nowy (File>New), ustawiamy szerokość i wysokość na 640x480px. Od razu nadałam swojemu dokumentowi nazwę (np. „czekoladowy_styl”) i zapisałam go na dysku – to dobry nawyk, którego nauczyło mnie kilka lat doświadczenia.

 

 

Krok 2
W utworzonym dokumencie dodajemy nową warstwę (Ctrl + Shift + N) i nadajemy jej nazwę „bg”.

 

 

W panelu narzędzi ustawiamy pierwszoplanowy kolor na #b5f5fb i przy pomocy Wiadra z farbą wypełniamy nim warstwę „bg”:

 

 

Klikamy dwukrotnie na warstwie „bg” i po pojawieniu się okna Stylu Warstwy (Layer Style)  ustawiamy poniższe parametry:

 

 

Krok 3
W nowej warstwie, używając narzędzia Tekst Poziomy (Horizontal Type Tool) z opcjami ustawionymi tak jak na poniższym obrazku wpisujemy dowolny tekst (u mnie oczywiście „Tutsy”):

 

 

Dzięki zachowaniu zablokowanej warstwy Tła (Background) możemy teraz w łatwy sposób wyśrodkować nasz tekst względem powierzchni roboczej. Wystarczy że zaznaczymy obie warstwy (z wciśniętym klawiszem Ctrl), w górnym panelu powinny pojawić nam się Opcje Wyrównania, zaznaczamy te wskazane poniżej:

 

 

Krok 4
Klikamy podwójnie w warstwę z naszym tekstem i w panelu Styl Warstwy (Layer Style) ustawiamy następujące parametry:

 

 

 

Klikamy OK.

 

Krok 5
Duplikujemy warstwę z tekstem poprzez przeciągnięcie jej nad ikonkę nowej warstwy w dolnej części panelu Warstwy (Layers).

 

 

Klikamy na nowej warstwie z tekstem prawym przyciskiem myszy i wybieramy z rozwijanego menu opcję Wyczyść Styl Warstwy (Clear Layer Style).

 

 

Z nadal zaznaczoną zduplikowaną warstwą tekstu wybieramy z Panelu Narzędzi narzędzie Przesunięcia (Move Tool) i przesuwamy tekst 2px w górę i 1px w lewo. Ponieważ tekst jest na razie czarny pewnie trudno będzie dostrzec zmianę w położeniu, dlatego warto zmienić uprzednio kolor tekstu zduplikowanej warstwy na jakiś jaskrawy, żeby dobrze wszystko widzieć (oczywiście nie jest to konieczne).

 

 

Krok 6
Klikamy dwukrotnie na naszej przesuniętej warstwie z tekstem i nadajemy jej następujący styl:

 

 

 

Klikamy OK.
Tekst już przypomina czekoladowe kawałeczki, ale w ostatnim kroku troszkę go podrasujemy.

 

 

Krok 7
Duplikujemy naszą najnowszą warstwę z tekstem (tą przesuniętą). Przez kliknięcie na nowo utworzonej zduplikowanej warstwie prawym przyciskiem myszy czyścimy jej styl wybierając opcję Wyczyść Styl Warstwy (Clear Layer Style). Tak przygotowaną warstwę z tekstem klikamy dwukrotnie, by nadać jej poniższy styl:

 

 

 

 

 

 

Klikamy OK.
I to już wszystko.

 

Mam nadzieję, że efekt przypadł Wam do gustu i przyda się kiedyś w jakimś Waszym projekcie. Pamiętajcie, że można eksperymentować ze stylami poszczególnych warstw, np. Zmieniając kolory. Dzięki temu zyskamy zupełnie nowy charakter dla naszego tekstu:

 

 

 

Podziel się dobrocią!